Domov > správy > Obsah
Aké sú výhody geotermálneho vŕtacieho zariadenia?
- Jul 06, 2018 -

V súčasnosti má geotermálny vŕtací prístroj v Číne s ďalším rozvojom geotermálneho vývoja a pokrok v technológii vŕtania v rôznych ďalších oblastiach. Existuje mnoho druhov geotermálnych vrtných zariadení, ktoré v podstate spĺňajú potreby geotermálneho vŕtania v procese geotermálneho vývoja. V strede postupne hrá stále dôležitejšiu úlohu. Takže aké sú výhody geotermálnych vrtných zariadení?

1. Jednoduchá montáž a demontáž

Geotermálne zariadenia na vŕtanie sú relatívne veľké v porovnaní s vodnými vrtmi. Je vhodný na montáž a demontáž, skracuje dobu výstavby a komponenty vŕtacej súpravy, ako sú súpravy a stroje, musia dosiahnuť nízku hmotnosť a celistvosť.

2. Kapacita navijaka a automatického vrtného zariadenia

Geotermálne vŕtanie je vŕtanie s veľkým priemerom. Vŕtaná vrstva je väčšinou tvrdá, zlomená a vysokoteplotná hornina. Zaťaženie a otáčanie vrtáku sú dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi vŕtanie, takže kapacita navijaka je veľká a rýchlosť vŕtania a úspora práce by sa mala zlepšiť. Automatické vrtné zariadenie.

3. Bežné vŕtanie veľkého objemového čerpadla

Keď sa cirkulujúce bahno dostane do styku so vznikom vysokej teploty počas procesu vŕtania, okamžite sa zahreje na bod varu a hrozí nebezpečenstvo prepadania a vysoká teplota má veľký vplyv na vrták a výkon bahna sám sa tiež mení, čo často spôsobuje zrútenie steny. Aby bolo možné bezpečne kontrolovať teplotu v studni, musí byť vybavené veľkým výsypným čerpadlom, ktoré zodpovedá zariadeniu na chladenie bahna.

4. Zariadenie proti postreku

Pri vŕtaní sa stav studne prudko mení a je pravdepodobné, že dôjde k nárastu horúcej vody alebo horúcej pary. Tento typ zariadenia je tepelne odolné ochranné zariadenie schopné rýchlo zastaviť prasknutie.


Related Products