Domov > Vedomosti > Obsah
Aké sú faktory ovplyvňujúce kvalitu geotermálneho vŕtania?
- Jul 06, 2018 -

Geotermálne vŕtanie je veľký projekt a všetky aspekty je potrebné zvážiť. To nielenže šetrí čas, ale aj zvýši pravdepodobnosť tvorby studní. Nechajte firmy geotermálneho vŕtania predstaviť faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu geotermálneho vŕtania.

1. Vplyv vŕtacích nástrojov na kvalitu a rýchlosť vŕtania: bežné vŕtanie zvyčajne využíva bežné rotačné vŕtanie. Avšak táto tradičná metóda vŕtania má nízku rýchlosť vŕtania a nemôže sa prispôsobiť rýchlo sa rozvíjajúcemu ropnému a plynárenskému priemyslu. S vývojom časov Nové vrtné nástroje sú potrebné na splnenie požiadaviek času.

2. Vplyv vŕtacích parametrov na kvalitu a rýchlosť vŕtania: Počas vŕtania nemožno ignorovať vplyv vŕtacích parametrov na rýchlosť vŕtania, ako napríklad: vrták, priemer vŕtacej trysky, výkon vodnej kvapky, tlak vŕtania, rýchlosť čerpadla tlak, posunutie atď. Za určitých podmienok sa rýchlosť vŕtania, rýchlosť, tlak čerpadla a posunutia zvyčajne regulujú, aby sa zvýšila rýchlosť prenikania.

3. Vplyv vŕtacej kvapaliny na kvalitu a rýchlosť vŕtania: Vŕtací kvapalina je krv vrtání, takže výkon vrtné kapaliny je pro vrtání velmi důležitý. Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú rýchlosť vŕtania, sú viskozita vŕtanej kvapaliny, hustota vŕtacej kvapaliny a vrtná kvapalina. Obsah pevnej fázy má tri aspekty.


Related Products